Szkoły w Skolwinie Drukuj

 

Szkoła Podstawowa nr 17 (nieistniejąca)

 

Szkoła Podstawowa nr 44

 

Przedszkole

 

Żłobek

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy