Bierzmowanie Drukuj

 

Drodzy Kandydaci i Rodzice

 

Nasze przygotowanie do sakramentu Bierzmowania składa się z dwóch elementów:

1. Formacja liturgiczna, czyli udział we Mszy św. Staramy się słuchać i przyjmować Jezusa w Komunii św.

Przypominam też o Spowiedzi św., która jest wielką pomocą w kształtowaniu Twojej osoby.

Jeśli nie ma Ciebie na niedzielnej Mszy w naszej parafii bo wyjechałeś czy zadbałeś o udział tam gdzie pojechałeś?

2. Wiedza, czyli oprócz wiedzy zdobywanej na lekcjach i katechezie obowiązują nas wiadomości poukładane w katechizm.

To nic innego jak materiał który jest w ramach kl. III SP. Zapraszam więc do zakładki Komunia św.

Podczas naszego przygotowania przynajmniej raz poproszę o opinię Twojego katechety w szkole w której się obecnie uczysz, jak przebiega Twoja nauka na lekcji religii.

Wszelkie wiadomości, odpowiedzi na pytania można uzyskać na naszych spotkaniach.

Nasza Msza formacyjna - niedziela godz. 18.00 i po niej spotkanie. Dodatkowo słuchaj ogłoszeń parafialnych :-)