Informator kolędowy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, Anno Domini 2002 Drukuj

 

Został wydany z myślą o wizycie kolędowej 2001/2002. Nakład 800 egz. Kartka papieru A4 złożona na pół stanowiła najprostszą formę informacji, która trafiała do skolwińskich rodzin. Obok informacji związanej z porządkiem sprawowania Mszy i nabożeństw okresowych, umieszczona jest informacja związana z działaniem biura parafialnego i punktu pomocy Caritas. Mamy też krótki rys historyczny naszej parafii z uwzględnieniem działalności ówczesnego proboszcza ks. Jana Marcina Mazura. Jest też przypomnienie znaczenia wizyty kolędowej. Informator zawiera zaproszenie na Misje Święte prowadzone przez ojców dominikanów które parafia przeżywała w dniach od 24 lutego do 1 marca 2002 r.