Informator. Organ Samorządu Pracowniczego Drukuj

 

W styczniu 1974 r. gazeta świętowała wydanie 100 numeru.  Pierwszy numer "Informatora" wyszedł cztery lata wcześniej (1970/71).W składzie redakcyjnym byli: W. Rydel (redaktor naczelny), Stanisław Skiba, Stanisław Tomczak, G. Wiesztordt, M. Madaliński, J. Łabowski, J. Ochmański, M. Wojewódzki, L. Berner (sekretarz techniczny). Nakład 300 egzemplarzy. Felerem na który narzekała sama redakcja był sposób wydawania gazety. Teksty przepisywane na maszynie do pisania bez specjalnego układania oddawane były na powielacz. Gazeta kontynuowała tematykę "Gazetki Zakładowej" i "Skolwina".