Czasopisma Drukuj

 

Na przestrzeni lat w przedwojennym i powojennym Skolwinie wydawane były gazety lokalne. Na pewno wiązało się to z szybkim pozyskaniem papieru z pobliskiej Papierni "Skolwin" ale też z żywym zainteresowaniem Skolwiniaków tematami związanymi z życiem dzielnicy, pracą, codziennością. W tej rubryce przedstawiać będziemy czasopisma do jakich udało się dotrzeć:

 

Die Feldmühle Werkszeitung

 

Gazetka Zakładowa. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych

 

Skolwin. Pismo Pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych

 

Informator. Organ Samorządu Pracowniczego

 

Echo Skolwina

 

Informator Parafialny Parafii pw. Chrystusa Króla  w Szczecinie – Skolwinie

 

U Chrystusa na ordynansach. Okolicznik parafii pw. Chrystusa Króla w Szczecinie

 

Informator kolędowy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, Anno Domini 2002

 

Nasza Północ, Czasopismo sympatyków sportu Dzielnicy Północ