Żywy różaniec Drukuj

W parafii pw. Chrystusa Króla w Skolwinie mamy pięć Róż Różańcowych. Opiekę nad różą/grupą sprawują zelatorki.

 

 

Wezwanie róży

zelatorka

Utworzenie

1

Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Maria Grześkowiak

 

2

Matki Bożej Ucieczki Grzeszników

Jadwiga Kieler

 

3

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Czesława Szmuksta

 

4

Św. Jana Pawła II

Władysława Chmielewska

19.02. 2011 r.

5

Matki Bożej Królowej Rodziny

Małgorzata Stawarz

2.03. 2011 r.

 

Nad całością opiekę sprawuje proboszcz. Comiesięczne spotkania mają miejsce w I niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 9.00. Po Mszy św. następuje wymiana Tajemnic Różańcowych, przedstawiana jest papieska intencja misyjna i intencja parafialna. Po ogłoszeniach wspólnotowych kończymy spotkanie dziesiątką różańca św.

 

Papieskie intencje misyjne na 2021 r.

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

 

Luty

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet. Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

 

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyćsię nieskończonym miłosierdziem Bożym.

 

Kwiecień

Intencja powszechna: Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

 

Maj

Intencja powszechna: Świat finansów. Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

 

Czerwiec

Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa. Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernościąi cierpliwością.

 

Lipiec

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni..

 

Sierpień

Intencja ewangelizacyjna: Kościół. Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania sięw świetle Ewangelii.

 

Wrzesień

Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia. Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

 

Październik

Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze. Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy domisji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

 

Listopad

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję. Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

 

Grudzień


Intencja ewangelizacyjna: Katecheci. Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.